คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีแสดงมุธิตาจิตแด่คุณครูจรัญญา สอนขำ เพื่อไปปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเมือสุราษฎร์ธานี และคุณครูฐิติมา คงคากุล เพื่อไปปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)