โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ยินดีต้อนรับ คุณครูจาระวี อำภาวงษ์ ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูนาฎศิลป์ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)