โครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม" บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ส่วนสื่อสารกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)