โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดติวนักธรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และความเข้าใจในการสอบนักธรรม
(ภาพโดย:ศูนย์คอมฯ)