โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ยินดีต้อนรับ คุณครูชุติมา สุวรรณศรี ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)