โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ติวธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และความเข้าใจในการสอบนักธรรม
(ภาพโดย:งานโสตฯ)