โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ยินดีต้อนรับครูใหม่ทุกท่าน เพื่อมาปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(ภาพโดย:งานโสตฯ)