พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ ในวันธีรราชเจ้า และกิจกรรมการประดับอินธนูให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสมเด็จ ๙๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)