โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)