พิธีถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช “วันพ่อแห่งชาติ” ในวันที่ ๔-๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ , โรงเรียนสุราษฎร์ธานี , ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(ภาพโดย:งานโสตฯ,ศูนย์คอมฯ)