พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ภาพโดย:ศูนย์คอมพิวเตอร์)