กรมอนามัยแนะแนวความรู้เรื่องช่องปาก ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๘๔ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)