อบต. มะขามเตี้ยจัดโครงการสร้างความเข้มแข็ง ป้องกันเชื้อ HIV ให้แก่นักเรียน ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)