กิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดมนต์ยาวเนื่องในวันพระใหญ่ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)