ผู้อำนวยการให้โอวาสแก่นักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)