ผอ.สมยศ กระจ่างแจ้ง มอบรางวัลโรงเรียนน่ามองห้องเรียนน่าอยู่ ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)