การประชุมปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการคัดเลือกผลการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 
(ภาพโดย:งานโสตฯ)