กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)