กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี "ประกายเพชรเกมส์" ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

(ภาพโดย:งานโสตฯ,ศูนย์คอมฯ)