กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมครูลำยอง , หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด , หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
(ภาพโดย:งานโสตฯ,ศูนย์คอมฯ)