กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)