กิจกรรมการอบรมวิธีการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและปฎิบัติธรรมวิปัสสนาจารย์ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ,ศูนย์คอมฯ)