กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ภูมิใจภาษาชาติ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยกลุ่มสาระภาษาไทย ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)