รองจิตรอนงค์  คงแก้ว มอบรางวัลแข่งขันฟุตบอล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่นักเรียนที่เข่าร่วมแข่งขัน ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

(ภาพโดย:งานโสตฯ)