คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ร่วมสวดมนต์ยาว และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสารทเดือน ๑๐ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)