โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดเข้าค่ายวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ภาพโดย:งานโสตฯ)