คณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมตั้งอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ (ภาพโดย:งานโสตฯ)