นางสาวปฐวีกานต์ ทำนุดวงโรจน์ นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธื์ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ จากโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง

(ภาพโดย:ครูสุชีรา)