ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)