รองฯ จิตรอนงค์ คงแก้ว มอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ แก่คุณครูและนักเรียนต้นกล้าประกายเพชร ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)