กิจกรรมอบรม Active Learning พัฒนาสมรรถภาพผู้เรียน สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙๑

(ภาพโดย:งานโสตฯ)