กิจกรรมงานเลี้ยงเกษียณอายุข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙  ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)