คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ Mr.Vincent Nutter ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)