คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

(ภาพโดย:งานโสตฯ)