คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)