คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

(ภาพโดย:งานโสตฯ)