กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙๑ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(ภาพโดย:งานโสตฯ)