ผอ.สมยศ กระจ่างแจ้ง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโครงการช้างเผือก ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันทีี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
(ภาพโดย:งานโสตฯ)

รายชื่อนักเรียนโครงการช้างเผือกที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป