คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร สวดมนต์ยาว เนื่องในวันพระใหญ่ (ลอยกระทง) ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 
(ภาพโดย:งานโสตฯ)