พิธีแสดงมุทิตาจิตส่งรองอรนุตร บัวหยู่ เพื่อไปปฎิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)