พิมพ์


คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 1.การทำความดีด้วยกาย 2.การทำดีด้วยวาจา 3.การทำดีด้วยใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และปฎิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(ภาพโดย:งานโสตฯ)

 

หมวด: กิจกรรมนักเรียน
ฮิต: 259