พิมพ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ยินดีต้อนรับ รองฯ ทวงค์ บุญทองสังข์ มาปฎิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(ภาพโดย:งานโสตฯ)

หมวด: กิจกรรมนักเรียน
ฮิต: 174