ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับรองฯทวงค์ บุญทองสังข์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ (ภาพโดย:งานโสตฯ)