โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๖ และพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(ภาพโดย:งานโสตฯ,ศูนย์คอม)