พิมพ์คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ "เทคนิคการออกข้อสอบอิงมาตรฐาน" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙๑ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

(ภาพโดย:ศูนย์คอมฯ)

หมวด: กิจกรรมนักเรียน
ฮิต: 224