โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน รอบที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการพัฒนา และร่วมปัญหานักเรียนทั้งด้านการเรียน และความประพฤติ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสมเด็จฯ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)