คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมแสดงมุทิตาจิตส่ง คุณครูนิพนธ์ ติลกโชติพงษ์ เนื่องในโอกาสโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และคุณครูศุภลักษณ์ สุวรรณ์  ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในวันที่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙
(ภาพโดย:งานโสตฯ)