คณะผู้บริหาร ส่งมอบกระเช้าของขวัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

(ภาพโดย:งานโสตฯ)