ร้านไทยวัฒนาพานิช ได้จัดกิจกรรมติว O-net  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสมเด็จฯ ๙๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

(ภาพโดย:งานโสตฯ)