พิมพ์
การประชุมภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาและนันทนาการ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)


หมวด: กิจกรรมนักเรียน
ฮิต: 265